כבר כתבנו על זה הרבה בעבר פונקציות מנהלים ו - מודיעין; מישהו בוודאי יבין את חוסר האפשרות למתוח גבולות ברורים בהגדרות של כל אחד משני המבנים עד כדי מציאת קווי דמיון חשובים.

כדי להגדיר פונקציות ניהוליות נוכל לומר כי מדובר במגוון של כישורים קוגניטיביים הקשורים זה לזה, החל מהיכולת הפשוטה ליזום פעולה מרצון ולעכב התנהגויות מסוימות עד תכנון מורכב, עד ל פתרון בעיות ואת כלאינטואיציה[1]. מושגי התכנון, פתרון בעיות ואינטואיציה, לעומת זאת, קשורים בהכרח לאינטליגנציה.

לכן זה נורמלי להיאבק להבחין בין שני המושגים, כלומר פונקציות ביצועיות ויכולות אינטלקטואליות, עד להובלת כמה מחברים להשערה חפיפה מוחלטת בין כמה מרכיבי האינטליגנציה לכמה מרכיבים המבצעים תשומת לב.[2], בהתחשב בקורלציה הגבוהה מאוד ביניהם שנמצאה במדגם של מבוגרים "נורמוטיפיים" (וגם בהתחשב בניבוי התפקודים המבצעיים אצל ילדים ביחס להתפתחות העתידית של כישורי החשיבה שלהם.[4]).


עזרה להבדיל בין שני המבנים יכולה להגיע מדגימות אוכלוסייה לא טיפוסיות, כמו למשל ילדים מחוננים. מונטויה-ארנס ועמיתיו[3] בחרו מספר רב של ילדים, המחולקים לפי אינטליגנציה ממוצעת (מנת משכל בין 85 ל- 115), אינטליגנציה גבוהה יותר (מנת משכל בין 116 ל -129) ה אינטליגנציה הרבה יותר גבוהה (מנת משכל מעל 129, כלומר מוּכשָׁר); כל הילדים עברו הערכה אינטלקטואלית והערכה רחבה של תפקודי הביצוע. הכוונה הייתה לנתח אם ובאיזו מידה שני המבנים התיאורטיים ילכו יד ביד בשלוש קבוצות המשנה השונות.

מה עלה מהמחקר?

למרות שבדרכים שונות, המדדים השונים הנובעים מהיקף האינטלקטואלי והציונים במבחנים השונים לתפקודי מנהלים היו מתואמים באופן משמעותי בקבוצות המשנה ברמת הבינה הממוצעת והגבוהה יותר; העובדה המעניינת ביותר, עם זאת, היא אחרת: בקבוצת הילדים המחוננים הציונים השונים הנובעים מהיקף האינטלקטואלי ואלו המתייחסים למבחנים לתפקודי ביצוע. הם לא הראו מתאם משמעותי.
על פי מה שנאמר זה עתה, הנתונים מובילים לשתי מסקנות:

  • פונקציות מנהלים ואינטליגנציה הן שתי יכולות נפרדות (או, לפחות, מבחני האינטליגנציה ומבחני הביצוע-תשומת לב מודדים יכולות שונות)
  • בניגוד למה שקורה אצל ילדים המתפתחים בדרך כלל, בביצועים המוכשרים הביצועים של פונקציות מנהלים אינם תלויים באינטליגנציה

זהו מידע חשוב מאוד, אולם, כפי שקורה לעתים קרובות, צריך לפרש בזהירות רבה לגבולות המחקר, קודם כל המדגם שאינו מייצג את כלל האוכלוסייה (לא של ילדים מתפתחים בדרך כלל, ולא של המחוננים ביותר) שכן כל הנושאים נבחרו על סמך ביצועי בית הספר (גבוהים מאוד) .

יכול להיות שגם אתה יתעניין

הפניות

התחל להקליד ולחץ על Enter כדי לחפש

שְׁגִיאָה: תוכן מוגן !!
השפעות מילוליות סמנטיות