Agrafia בסוגים שונים של אפזיה

אצל המבוגר, דיסגרפיה נרכשת (או אגרפיה) היא אובדן חלקי או מוחלט של יכולת הכתיבה. זה קורה בדרך כלל בעקבות פגיעה מוחית (שבץ מוחי, טראומה בראש) [...]